Bestilling av nettleieavtale

Kontaktopplysninger

Anleggsopplysninger


Faktureringsopplysninger

NB! Avtalen registreres med leveringsplikt-tariff inntil bekreftet kontrakt fra kraftleverandør foreligger. Pris lev.plikt: = Spotpris + påslag 5 øre/kWh, og økning i påslaget med 2 øre/kWh etter 6 uker. Oversikt over aktuelle kraftleverandører kan du få ved henvendelse til oss, eller på Konkurransetilsynets nettsider:

www.konkurransetilsynet.no
Informasjonssider Mer informasjon om kraftavtaler Standard tilknytnings vilkår - private
Nettleieavtalen - private

Standard tilknytnings vilkår - næring
Nettleieavtalen - næring

09/04/2015, jeg bekrefter med dette at alle opplsyninger er korrekt!Alle felt merket med * må være utfylt før skjemaet kan sendes