Kraftavtale private

Standard (se priser)

Beskrivelse av prisproduktet
Kjøper du kraft hos oss og ikke har avtale om andre prisprodukter blir du avregnet etter Standard. Prisen kan endres med 14 dagers varsel. Standard kan når som helst endres til Fast eller Innkjøpspris.Kontaktopplysninger

NB: Automatisk ordrebekreftelse betinger at du har oppgitt en gyldig e-post adresse !
Avtalebetingelser
Standard kan tegnes fortløpende dersom du ikke er bundet av en fastprisavtale.
Anleggsopplsyninger


Jeg gir samtidig Hålogaland Kraft as fullmakt til å sende nødvendige meldinger til netteier og nåværende kraftleverandør dersom avtalen medfører leverandørbytte.
Generelle vilkår

09/02/2015, jeg bekrefter med dette at alle opplsyninger er korrekt, og at jeg har lest og akseptert vilkårene.Alle felt merket med * må være utfylt før skjemaet kan sendes