Vi støtter

Vi er opptatt av å skape vekst og begeistring i regionen. Tyngden av vår omfattende satsing rettes mot barn og unge.

Positiv energi-hjulet

Vi er spesielt opptatt av å støtte og samarbeide med aktiviteter og prosjekter rettet mot barn og unge. Samtidig ønsker vi å bidra mot alle frivillige som bruker mye tid og krefter på å legge forholdene til rette for egne og andres barn. Vi bidrar også mot "toppen" i visshet om at topp og bredde henger sammen.

Vi oppsummerer vår satsing i Positiv energi-hjulet. Trykk på den delen av hjulet du ønsker å vite mer om.

Dette er plassen Positiv energi-hjulet blir satt inn
© 1996-2013 Hålogaland Kraft. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Utviklet av Hålogaland ikt