Skoleprosjektet

sius_medium

Vårt datterselskap, Hålogaland ikt, arbeider med et prosjekt som skal gi skolene i Hålogalands-regionen et kraftig løt på IKT-siden. Sentralisert drift og åpen programvare gir en kostnadseffektiv IKT-hverdag for skolene.

Store kostnadsbesparelser

Sentralisert drift vil bety en kostnadsreduksjon på om lag 2/3 i forhold til lokal drift på de enkelte skolene. Dersom skolene velger å ta i bruk åpen programvare, vil dette føre til at de slipper å betale dyre programvarelisenser i skolene, samt at levetiden til datamaskinene blir lengre.

Åpen programvare
Åpen programvare kan brukes og distribueres fritt, uten å betale lisens for den. I tillegg er åpen programvare basert på anerkjente åpne standarder, noe som vil være med på å gi skolene i regionen en felles (standardisert) plattform. Derfor tilbys Skolelinux som et fullgodt alternativ til skolene, selv om det også vil være mulig for skolene å bruke andre plattformer i Skoleprosjektet dersom de ønsker det.

© 1996-2013 Hålogaland Kraft. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Utviklet av Hålogaland ikt