Standard kraftprisavtale

Standard strømpris StorStandard er prisproduktet for den som selv ikke ønsker å bruke tid på å holde seg oppdatert i kraftmarkedet. Den jobben tar vi !

Bestill

Produktet krever ingen avtale, og kraft vil bli avregnet etter denne så fremt du ikke har inngått andre avtaler som for eks. Fast eller Innkjøpspris. Standard vil også følge markedet, men med langt færre endringer enn Innkjøpspris.

Med Standard kan du når som helst bytte til en annen avtaletype. Dersom avtalen medfører produktbytte vil fradato være 1-2 uker etter at avtalen er mottatt hos oss. Ved oppsigelse er sluttdato for leveransen første mandag etter mottak av sluttmelding.

Alle prisendringer vil bli kunngjort med 14 dagers varsel her på internett og i lokalpressen.

For tiden gjelder følgende priser (eks. mva):

Gjelder fra Netto pris (øre / kWh)
03.05.2010 49,2
17.05.2010 44,5
07.06.2010 40

I tillegg kommer et fast beløp på kr 300,- pr. år. Total kraftpris inkl. fastbeløp ved følgende årsforbruk (øre/kWh):

Endringsdato 30.000 kWh / år 20.000 kWh / år 10.000 kWh / år
fra 03.05.2010 50,2 50,7 52,2
fra 17.05.2010 45,5 46 47,5
fra 07.06.2010 41 41,5 43

Snittpriser, Standard (eks.fastbeløp, 300 kr/år):

Periode Standard (øre / kWh)
Hittil i 2010 54,75
2009 35,64
2008 45,06
2007 28,21
2006 45,08
2005 25,62
2004 26,74
2003 40,40

Standard priser hittil i 2010

Bestill

© 1996-2013 Hålogaland Kraft. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Utviklet av Hålogaland ikt