Organisering

Våre 4 kjernevirksomheter, HLK Marked, HLK Nett, HLK Produksjon og Hålogaland Bredbånd, skal på ulike måter spre positiv energi i områdene vi opererer i. Foruten de heleide “døtrene” du ser i kartet over har konsernet eierandeler i KystTele, KraftTele, Nordkraft, Nordkraft Nett og Niingen Kraftlag. Derom alt går etter planen går vi fra 01.01.2016 over til en “ren” konsernorganisering. Dette betyr ikke annet enn at HLK Nett, HLK Marked og HLK Produksjon går fra å være seksjoner i “Mor” til å bli egne AS.

Bilde org kart 2015

© 1996-2013 Hålogaland Kraft. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Utviklet av Hålogaland ikt