Lønn og velferdsgoder

Lønn
HLK skal være konkurransedyktig uten å virke lønnsdrivende i vårt marked. Avlønning i HLK skal gjenspeile kompetanse, ansvar og kompleksitet i oppgaveløsning. I tillegg gis kollektiv bonus ved måloppnåelse innenfor ulike felter av vår virksomhet.
Pensjon
HLK har etablert en ytelsesbasert, offentlig pensjonskasse. Ytelsene tilsvarer i dag 66% av sluttlønnen ved pensjoneringstidspunktet.
Forsikring
HLK har personalforsikring som omfatter  lov-/avtalefestede forpliktelser ved yrkesskade-/yrkessykdom og dødsfall.
Forsikringen er utvidet til også å omfatte ytelser ved invaliditet og ervervsuførhet ved fritidsulykke.
Arbeidstid
Alle unntatt de som arbeider i utedriften har fleksibel arbeidstid. De som har fleksibel arbeid har en normalarbeidstid fra kl. 0800 - 1545 (vinter) og 0800-1500 (sommer). Fleksitid kan opparbeides i tiden 0700 - 1700. De som ikke har fleksibel arbeidstid jobber fra kl. 0730 - 1500.
Velferdsordninger
Gjennom vårt bedriftsidrettslag Trafo gis det flere tilbud. Eks:
  • bowling
  • innebandy
  • dansekurs
  • Trafoade (aktivitetsdag for ansatte med barn)
  • Konsept "Aktiv bedrift" - initiering og registrering/oppfølging av aktiviteter

En egen gymsal og et eget treningsrom er tilgjengelig i Harstad og på noen av utestasjonene er det etablert utstyr for trening. Gjennom bedriften får du subsidiert trening på treningsstudio og i Grottebadet.

Det er også mulig å bruke en time i uken på trening i arbeidstiden.

Utlån av hytte
Ansatte i HLK har tilgang på vår fantastiske hytte på Offersøy.
© 1996-2013 Hålogaland Kraft. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Utviklet av Hålogaland ikt