Strømprisen

Din totale strømpris består av tre elementer. Fordelingen mellom de tre elementene vil variere noe, avhengig av den gjeldende kraftprisen (som varierer over året), den gjeldende nettleien og forbruksavgiften (som normalt justeres hvert år).

Tar vi utgangspunkt i en kraftpris på ca 40 øre/kWh og et forbruk på 30 000 kWh/år, så ser bildet omtrent slik ut:

Kraftpris‚ Forbruksavgift og nettleie

En del av våre kunder har påpekt at nettleien har økt betraktelig de siste årene. Den viktigste årsaken til ”hoppet” i nettleien var en ”kosmetisk” endring som ble gjort i 2004.

Før 2004 ble forbruksavgiften krevd inn av kraftleverandøren, og fremkom da som en del av kraftprisen på fakturaen:   Nå kreves forbruksavgiften inn av nettselskapet, og fremkommer derfor som en del av nettleien på fakturaen:
 Nettleie 1    Nettleie 2

Kaken” blir like stor, men den relative fordelingen blir annerledes.

Som nettkunde hos oss har du i dag en av landsdelens gunstigste nettariffer. Sannheten er at Hålogaland Kraft over lang tid har hatt en meget stabil og lav nettleie. For mens avgiftene til staten har økt med over 45 % siden 1993, har den delen av nettleien som går til Hålogaland Kraft, økt med knappe 2 % i samme periode!

Vi ligger også godt under landsgjennomsnittet – på tross av vårt klima og topografi. Det er nemlig forskjell på å bygge ut, drifte og vedlikeholde et nett på vår kant av landet og for eksempel på Jæren.

Total strømpris og total kostnad, noen 2015-eksempler

Under ser du eksempler på totale strømpriser ved ulike kraftpriser (20,30,40 og 50 øre/kWh), nettleien og forbruksavgiften (el-avgift) er den samme uansett kraftpris. 

Kraftpris
(øre/kWh)

Nettleie
(øre/kWh)

Forbruksavgift
(øre/kWh)

Total strømpris
(øre/kWh)

20 15,70 13,65 49,35
30 15,70 13,65 59,35
40 15,70 13,65 69,35
50 15,70 13,65 79,35

Nettleie for privat husholdning har også et fastbeløp på kr 1500 pr/år. Hva dette utgjør pr. kWh vil variere, avhengig av forbruket ditt. Under har vi tatt utgangspunkt i en total strømpris på 59,35 øre/kWh (se eks. over) og fordelt fastbeløpet pr. kWh på tre årlige forbrukseksempler:

Total strømpris
(eks. fastbeløp)

Forbruk (1)
(kWh/år)

Fastbeløp pr kWh

Total strømpris (2)
(inkl. fastbeløp)

Årlig, total kostnad
(1 x 2)

59,35

20 000

7,50 øre/kWh

66,85 øre/kWh

13 370 kr 

59,35

30 000

5,00 øre/kWh

64,35 øre/kWh

19 305 kr 

59,35

40 000

3,75 øre/kWh

63,10 øre/kWh

25 240 kr 

© 1996-2013 Hålogaland Kraft. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Utviklet av Hålogaland ikt