Måleravlesning via e-post/mobil

Få påminnelse og registrer via epost og/eller mobil!

Sms-mediumE-post-påminnelse om måleravlesning
E-postadressen registrerer/endrer du på Dine Sider. Du får deretter en påminnelse om at det er tid for måleravlesning via e-post. Selve registreringa av avlesninga kan du selvsagt gjøre på våre nettsider - eller du kan gjøre det med mobilen mens du står ved sikringsskapet!

Prosedyre, registrering av mobil for SMS-påminnelse og avlesning via SMS:
Å registrere avlesninga via SMS er kjapt, enkelt og trygt! ! Det koster heller ikke mer enn å sende en helt vanlig tekstmelding. Meldingene du mottar fra oss er selvsagt gratis. Først må du imidlertid registrere mobilnummeret ditt - se prosedyre under. Har du tidligere registrert mobilnummeret ditt og fått nytt mobilnummer må du registrere det nye nummeret etter prosedyren under.

Registrering
Før du kan ta i bruk måleravlesning via SMS må du registrere ditt kundenummer og målernummer med den mobilen du ønsker å benytte til avlesningstjenesten.

NB: Kundenummeret har format 1234567 0001 på din siste faktura. Bruk de 7 sifferne som her er merket rødt. Ta ikke med eventuelle nuller foran.

 SMS registrering 1  SMS Avlesning 2
Send melding til 2258:
HLK reg kundenummer målernummer
Etter at du har sendt registreringen vil du motta en kvitering fra 2258

Påminnelse om måleravlesning
Når fristen for måleravlesning nærmer seg vil du motta en påminnelse fra oss på det mobilnummeret du benyttet til registrering.

Sende måleravlesning
Når du skal registrere målerstand via SMS må du benytte samme mobilnummer som du registrerte deg med. Sender du fra et annet nummer vil ikke meldingen identifiseres.

 SMS Avlesning 1  SMS registrering 2
Send melding til 2258:
HLK målerstand
Du vil motta en kvittering som bekrefter at avlesningen er registrert. Du får også opplyst forbruket siden sist avregning

Har du flere målere?
Du knytter en og en måler til det aktuelle kundenummeret, på samme måte som over.
Eksempelet under viser registrering og avlesning av 2 ulike målere knytta til samme kundenummer:

Registrering

Slik skriver du meldingene:

hlk reg kundenummer målernummer

Send meldingen til 2258

hlk reg kundenummer målernummer

Send meldingen til 2258

Måleravlesning

Slik skriver du meldingene:

hlk målernummer målerstand

Send meldingen til 2258

hlk målernummer målerstand

 Send meldingen til 2258

Kundenummeret kan være det samme eller variere fra måler til måler. Du knytter kundenummer til målernummer ved registrering. Når dette er gjort og du skal foreta avlesning benyttes kun målernummer og målerstand.

 

 

© 1996-2013 Hålogaland Kraft. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Utviklet av Hålogaland ikt