Pressemelding

Oversikt

Pressemelding: Hålogaland IKT blir en del av FUNN IT

Hålogaland Kraft selger IT-driftsdelen av Hålogaland IKT til FUNN IT.

Les mer

Pressemelding: Årsresultat 2012

Hålogaland Kraft AS er et aksjeselskap med hovedvirksomhet innenfor kraftproduksjon, krafttransport, kraftsalg og ikt/breiband. Selskapet drifter i regionen et kraftnett med en utstrekning på 3677 km samt 9 kraftanlegg.

Les mer

Pressemelding: Nettleietariffer 2010

Nettleietariffen er prisen for transport av kraft fra produksjonssted (kraftverk) og frem til forbruker. Strømmen skal trygt frem til deg gjennom vårt linjenett, over fjorder og fjell, via master og sjøkabel. Dette krever et godt planlagt, utbygd og vedlikeholdt nett.

Les mer

Pressemelding: Årsresultat 2007

Hålogaland Kraft AS er et aksjeselskap med hovedvirksomhet innenfor kraftproduksjon, krafttransport, kraftsalg og ikt/breiband. Selskapet drifter i regionen et kraftnett med en utstrekning på 3677 km samt 9 kraftanlegg.

Les mer
© 1996-2013 Hålogaland Kraft. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Utviklet av Hålogaland ikt