Innkjøpspris

For deg som ønsker å være 100% sikker på at kraftprisen din til enhver tid er markedsriktig. Spotprisen din vil for øvrig bli den samme, uansett hvillken leverandør du velger. Det er nemlig spotprisen i det området du bor i som gjelder.

Din månedspris = vår veide månedlige innkjøpspris spot + 3,6 øre/kWh*

(*Lovpålagt innkreving av elserifikatavgift utgjør en  betydelig del av påslaget. Les mer om dette her: http://www.nve.no/elsertifikater

Bestill knapp

Vår lokale innkjøpspris (Tromsø) fastsettes på den skandinaviske kraftbørsen Nord Pool

Sjekk dagens spot her.

Innkjøpspris tilbys til husholdninger, og kan når som helst endres til Fast eller Standard.
Dersom avtalen medfører produktbytte vil fradato være 1-2 uker etter at avtalen er mottatt hos oss.

Historiske spotpriser:

Periode Spotpriser (øre/kWh)
Siste måned (juni) 13,97
2014 26,47
2013 30,75
2012 25,57
2011 39,40
2010 49,50
2009 32,50
2008 40,13
2007 24,78
2006 38,62

Prisene over er veid områdepris elspot og eks mva (kunder i Nord-Norge fritatt). Et fast beløp på 30 kr/mnd tilkommer.

Ukespriser:

Månedspriser:

Bestill knapp


© 1996-2013 Hålogaland Kraft. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Utviklet av Hålogaland ikt