Leveringsplikt

Dersom du ikke har valgt kraftleverandør plikter ditt lokale nettselskap å levere strøm til deg inntil du får valgt kraftleverandør og inngått ordinær kraftleveringsavtale.

I de første seks ukene kan nettselskapet maksimalt sette kraftprisen lik spotprisen på den nordiske kraftbørsen med 5 øre/kWh i ekstra tillegg, eksklusive avgifter. Men du bør snarest velge kraftleverandør, da nettselskapet kan øke sin pris etter denne seksukers-perioden.

Konkurransetilsynet har også en prisoversikt på www.kt.no/kraftpriser som viser hvilke kraftleverandører som tilbyr kraft i din kommune. Her kan du sammenligne enkelte priser og produkter fra ulike kraftleverandører. Husk at du kan velge mellom spotpris pluss påslag, standard variabel kraftpris, fastpris og eventuelt andre produkter.


Inntil du har inngått ordinær kraftleveringsavtale vil du mimimum hver tredje måned få en påminnelse fra nettselskapet om at du snarest må velge leverandør


Mer informasjon om kraftmarkedet finner du på www.nve.no. Her finner du også informasjon om hvordan du kan inngå ordinær kraftleveringsavtale med en av kraftleverandørene i ditt nettområde. Du kan også kontakte ditt lokale nettselskap.

Har du ikke valg kraftleverandør innen seks uker øker prisen fra Hålogaland Kraft Nett til spot + 10,1 øre/kWh.

© 1996-2013 Hålogaland Kraft. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Utviklet av Hålogaland ikt